İstanbul Sanat Ferforje
Demir Ustası


Yeni bir madde: Demir

İlk çağlarda demirin içindeki karbonun ve diğer metallerin, demirin ikinci defa eritilmesi ve çekiçlenerek dövülmesi ile azaltılabileceği geç keşfedilmiştir. Bu yüzden ilk dönem demircileri demiri ateş ve su kullanarak sertleştirmesi ile insanlığın gözünde doktorlarla aynı sınıfta tutulmuş, neredeyse ilahi bir güç atfedilmiştir. Hastaların iyileşmesini sağlayan doktorlar ise savaşta kullanılmak üzere zırh, silah yapımı ve şehrin gelişmesini ve ayakta durmasını sağlayan inşaalar ile birincil önemde tutulan kişiler, demir ustalarıydı. Bu sebeple demir ustaları neredeyse demir çağının başlangıcı olarak düşünülen milattan önce on üçüncü yüz yıldan beri önemini korumaktadır.

İşlenen Demir

Demirin işlenmesi ve artık bir sanat dalı haline gelmesi ile ilk ferforje örnekleri ortaya çıkmaya başlamıştır.Ferforje tarihinde, ferforjenin ilk örneği milattan sonra 4.yy a ait olan, İngiltere’nin güney batısındaki Dorset ilçesinde bulunan bir pencere parmaklığı olarak gösterilmektedir.Roma döneminde ise kapı kolu, menteşe, kapı tokmağı gibi örnekleriyle karşımıza çıkan ferforje yine Roma döneminde İmparatorluk Kuleleri’nin yapımında da kullanılmıştır. Bu bizlere demirin ve demir doğramanın (ferforje), insanlık tarihindeki her dönemde kullanım alanlarının çeşitliliğini ve bu sanatı icra eden ustaların önemini göstermektedir.Bununla birlikte yazılı kaynaklarda, insanlık tarihindeki ilk demirci Davud peygamber olarak belirtilmektedir. Bu sayede demire ve demirciye verilen önem ve atfedilen bu güçlü imaj günümüze kadar yazılı kaynaklar ve demirin geldiği son nokta ile değişmeden devam etmektedir.

Sonuç olarak demir ustaları, bir demir işleme sanatı olan ferforjeler ile antik yapılar inşa etmiş, savaşlarda savaşmış ve yapıları sonsuza dek tarihi mekanlar haline getirmiştir.